Ανακοίνωση προκήρυξης για την προμήθεια ξύλινου εξοπλισμού του έργου EPA

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 2907/11-11-2015 απόφαση προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ξύλινου εξοπλισμού αναψυχής στο Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου EPA του προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.…

Continue ReadingΑνακοίνωση προκήρυξης για την προμήθεια ξύλινου εξοπλισμού του έργου EPA

Ανακοίνωση προκήρυξης για την προμήθεια πινακίδων πληροφόρησης του έργου EPA

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 2905/11-11-2015 απόφαση προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης στο Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου EPA του προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013. Η…

Continue ReadingΑνακοίνωση προκήρυξης για την προμήθεια πινακίδων πληροφόρησης του έργου EPA

Ανακοίνωση προκήρυξης για την προμήθεια ποδηλάτων του έργου EPA

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 2753/3-11-2015 απόφαση προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 20 ποδηλάτων βουνού και λοιπού εξοπλισμού ποδηλάτων του έργου EPA. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 20-11-2015.…

Continue ReadingΑνακοίνωση προκήρυξης για την προμήθεια ποδηλάτων του έργου EPA

Ανακοίνωση προκήρυξης για την προμήθεια Infokiosks του έργου EPA

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 2751/3-11-2015 απόφαση Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος τριων (3) διαδραστικών σταθμών πληροφόρησης (infokiosks) απομακρυσμένης διαχείρισης του έργου EPA. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι…

Continue ReadingΑνακοίνωση προκήρυξης για την προμήθεια Infokiosks του έργου EPA

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στο ΠΤΑ-ΠΔΕ

Δημοσιεύθηκε σήμερα 23-10-2015 η υπ. αριθ. 1/2015 Ανακοίνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων. Η προθεσμία υποβολής…

Continue ReadingΑνακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στο ΠΤΑ-ΠΔΕ

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού του έργου FOODING

To ΠΤΑ-ΠΔΕ ανακοινώνει την υπ. αριθ. 2501 προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών Προβολής και διάχυσης" του έργου FOODING (GREECE-ITALY 2007-2013). H καταληκτική…

Continue ReadingΑνακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού του έργου FOODING

Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 9 θέσεων για το έργο EPA

Το ΠΤΑ-ΠΔΕ ανακοινώνει την προκήρυξη του υπ. αριθ. 2109/11-9-2015 πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την…

Continue ReadingΠρομήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 9 θέσεων για το έργο EPA

Διευκρινήσεις σχετικά με την υπ. αρ. 1603/6-7-15 διακήρυξη του έργου GIFT

Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την από 06.07.2015 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1603) Διακήρυξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έργο GIFT 2.0.  ΠΡΟΣΟΧΗ: νέα ενημέρωση 17-7-2015, ώρα…

Continue ReadingΔιευκρινήσεις σχετικά με την υπ. αρ. 1603/6-7-15 διακήρυξη του έργου GIFT

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υπ. αριθ. 1603/6-7-15 διακήρυξη

Στο παρακάτω σύνδεσμο παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την από 06.07.2015 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1603) Διακήρυξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έργο GIFT 2.0. Διευκρινήσεις_GIFT_1603  

Continue ReadingΠαροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υπ. αριθ. 1603/6-7-15 διακήρυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο FOODING

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 1693 έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του έργου FOODING / Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές έως την 3-8-2015 στα γραφεία του…

Continue ReadingΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο FOODING