Συμμετοχή του ΠΤΑ-ΠΔΕ στο έργο FILES του ΕΚΤ – ?ρθρο 6

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο πρόσφατα εγκεκριμένο έργο FILES του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (?ρθρο 6 - Καινοτόμα Μέτρα). Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου.

Continue Reading Συμμετοχή του ΠΤΑ-ΠΔΕ στο έργο FILES του ΕΚΤ – ?ρθρο 6

Η 2η συνάντηση του Έργου e-PRODAT στην l’Aquila

Στα πλαίσια του Έργου e-PRODAT, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός διαδικτυακού παρατηρητηρίου βέλτιστων πρακτικών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και προστασίας δεδομένων, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του…

Continue Reading Η 2η συνάντηση του Έργου e-PRODAT στην l’Aquila

Ερωτηματολόγιο Προστασίας Δεδομένων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Ομάδα Εργασίας του διεθνούς έργου e-PRODAT, το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη και διάχυση ορθών πρακτικών στην Προστασία Δεδομένων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ευρώπη, ανέπτυξε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα…

Continue Reading Ερωτηματολόγιο Προστασίας Δεδομένων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βραβείο για Καλές Πρακτικές σε Προστασία Δεδομένων

Η Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων της Μαδρίτης ανακοινώνει το δεύτερο διαγωνισμό για βράβευση Ορθών Πρακτικών σε Προστασία Δεδομένων από Δημόσιες Αρχές. Η λήξη του διαγωνισμού είναι στις 19 Σεπτεμβρίου 2005. Διαβάστε…

Continue Reading Βραβείο για Καλές Πρακτικές σε Προστασία Δεδομένων

Δελτίο Τύπου (11-3-2005)

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει σε διαπεριφερειακό πρόγραμμα συνεργασίας για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών προστασίας δεδομένων σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου.

Continue Reading Δελτίο Τύπου (11-3-2005)