Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το ΠΤΑ-ΠΔΕ ανακοινώνει την πρόθεση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών catering (coffee break) για την διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας του ευρωπαϊκού έργου RUR@L SMEs. Δείτε τις λεπτομέρειες της ανακοίνωσης στο ακόλουθο link

Continue Reading Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανάρτηση πινάκων της ΣΜΕ 3/2017 Ανακοίνωσης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο MEDCYCLETOUR

Aναρτήθηκαν σήμερα οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας και οι πίνακες απορριπτέων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - Συγκοινωνιολόγων και ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης για το έργο MEDCYCLETOUR σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΣΜΕ…

Continue Reading Ανάρτηση πινάκων της ΣΜΕ 3/2017 Ανακοίνωσης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο MEDCYCLETOUR

Ανακοίνωση ΣΜΕ3/2017 για το έργο MEDCYCLETOUR

Ανακοινώθηκε η αρ. ΣΜΕ 3/2017 Ανακοίνωση του ΠΤΑ-ΠΔΕ για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση του έργου MEDCYCLETOUR. Δείτε εδώ την αναλυτική ανακοίνωση. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 31-8-2017.

Continue Reading Ανακοίνωση ΣΜΕ3/2017 για το έργο MEDCYCLETOUR

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και απορριπτέων της ΣΜΕ 2/2017

Αναρτήθηκαν σήμερα 26-6-2017 οι πίνακες κατάταξης και οι πίνακες απορριπτέων της υπ. αριθ. ΣΜΕ 2/2017 ανακοίνωσης σχετικά με την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών…

Continue Reading Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και απορριπτέων της ΣΜΕ 2/2017

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων

Ανάρτηση της υπ. αριθ. ΣΜΕ 2/2017 ανακοίνωσης σχετικά με την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων του ΠΤΑ-ΠΔΕ. Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε…

Continue Reading Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο CHERPLAN

Αναρτήθηκε σήμερα η υπ. αριθ. 422 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του ΠΤΑ-ΠΔΕ για την επιλογή αναδόχων για την παραγωγή και προβολή οπτικοακουστικού υλικού στο πλαίσιο της παρουσίασης της πιλοτικής εφαρμογής του…

Continue Reading Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο CHERPLAN

Πίνακες κατάταξης της ΣΜΕ 2/2013 (έργο CHERPLAN)

Αναρτήθηκαν στις 16-1-2014 στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΤΑ-ΠΔΕ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΜΕ 2/2013 πρόσκλησης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο CHERPLAN. Σχετικά αρχεία: Πίνακας Επιτυχόντων Πίνακας Απορριπτέων

Continue Reading Πίνακες κατάταξης της ΣΜΕ 2/2013 (έργο CHERPLAN)

2η Ανακοίνωση Σύμβασης μίσθωσης έργου για το CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου για την εκτέλεση του έργου «CHERPLAN» συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών, και συγκεκριμένα από την…

Continue Reading 2η Ανακοίνωση Σύμβασης μίσθωσης έργου για το CHERPLAN

Οριστικοί Πίνακες Επιτυχόντων της ΣΜΕ 1/2013 για το έργο CHERPLAN

Στο ακόλουθο link μπορείτε να κατεβάσετε τους οριστικούς πίνακες των επιτυχόντων υποψηφίων της υπ. αριθ. ΣΜΕ 1/2013 πρόσκλησης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο CHERPLAN.

Continue Reading Οριστικοί Πίνακες Επιτυχόντων της ΣΜΕ 1/2013 για το έργο CHERPLAN

Ημερίδα έργου SECOVIA

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SECOVIA πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013 ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Αχαΐας με θέμα «Από κοινού αναπτυγμένες προηγμένες εικονικές λύσεις προσβασιμότητας για τη στήριξη δημόσιων…

Continue Reading Ημερίδα έργου SECOVIA