Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο CHERPLAN

Αναρτήθηκε σήμερα η υπ. αριθ. 422 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του ΠΤΑ-ΠΔΕ για την επιλογή αναδόχων για την παραγωγή και προβολή οπτικοακουστικού υλικού στο πλαίσιο της παρουσίασης της πιλοτικής εφαρμογής του…

Continue ReadingΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο CHERPLAN

Πίνακες κατάταξης της ΣΜΕ 2/2013 (έργο CHERPLAN)

Αναρτήθηκαν στις 16-1-2014 στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΤΑ-ΠΔΕ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΜΕ 2/2013 πρόσκλησης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο CHERPLAN. Σχετικά αρχεία: Πίνακας Επιτυχόντων Πίνακας Απορριπτέων

Continue ReadingΠίνακες κατάταξης της ΣΜΕ 2/2013 (έργο CHERPLAN)

2η Ανακοίνωση Σύμβασης μίσθωσης έργου για το CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου για την εκτέλεση του έργου «CHERPLAN» συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών, και συγκεκριμένα από την…

Continue Reading2η Ανακοίνωση Σύμβασης μίσθωσης έργου για το CHERPLAN

Οριστικοί Πίνακες Επιτυχόντων της ΣΜΕ 1/2013 για το έργο CHERPLAN

Στο ακόλουθο link μπορείτε να κατεβάσετε τους οριστικούς πίνακες των επιτυχόντων υποψηφίων της υπ. αριθ. ΣΜΕ 1/2013 πρόσκλησης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο CHERPLAN.

Continue ReadingΟριστικοί Πίνακες Επιτυχόντων της ΣΜΕ 1/2013 για το έργο CHERPLAN

Ημερίδα έργου SECOVIA

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SECOVIA πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013 ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Αχαΐας με θέμα «Από κοινού αναπτυγμένες προηγμένες εικονικές λύσεις προσβασιμότητας για τη στήριξη δημόσιων…

Continue ReadingΗμερίδα έργου SECOVIA

Αποτελέσματα της ΣΜΕ 1/2013 πρόσκλησης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο CHERPLAN

Αναρτήθηκαν σήμερα 9/10/2013 στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΤΑ-ΠΔΕ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΜΕ 1/2013 πρόσκλησης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο CHERPLAN. Στο ακόλουθο link μπορείτε να δείτε τα…

Continue ReadingΑποτελέσματα της ΣΜΕ 1/2013 πρόσκλησης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο CHERPLAN

Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για την εκτέλεση του έργου «CHERPLAN» συνολικής διάρκειας περίπου 9 μηνών, και…

Continue ReadingΑνακοίνωση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το CHERPLAN

Πρόσκληση 628/2013 του έργου CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) για τη “διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για…

Continue ReadingΠρόσκληση 628/2013 του έργου CHERPLAN

Πρόσκληση 435/2013 του έργου CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) για την “διοργάνωση τριών σειρών εκδηλώσεων” στα…

Continue ReadingΠρόσκληση 435/2013 του έργου CHERPLAN

Πρόσκληση 433/2013 του έργου CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) για την “παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τον…

Continue ReadingΠρόσκληση 433/2013 του έργου CHERPLAN