Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ιδεών: «Μελέτη για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.».

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο: «Μελέτη για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.»

Στόχος του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι η συγκέντρωση επεξεργασμένων επιστημονικών ιδεών και η επιλογή των επικρατέστερων εξ’ αυτών για την αποκόμιση υλοποιήσιμων μελετητικών κατευθύνσεων, με σκοπό την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ., στα όρια του ακινήτου όπως καθορίζεται στο Φάκελο του Διαγωνισμού . Η αξιοποίηση αυτή στοχεύει στην αρμονική και βιώσιμη επανένταξη του πρώην βιομηχανικού ακινήτου στο σύγχρονο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της πόλης της Πάτρας.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση και κατάθεση ιδεών που θα συμβάλλουν στη βέλτιστη αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ. αφού διερευνηθούν όλα τα τοπικά δεδομένα και δεσμεύσεις (πολεοδομικά, αρχαιολογικά, ιστορικά κλπ.). Η ανάπτυξη των ιδεών θα γίνει μέσω κειμένων, διαγραμμάτων, χαρτών και σχεδίων από αρχιτεκτονική, πολεοδομική, αισθητική, λειτουργική, τεχνική και περιβαλλοντική άποψη.

Η παρούσα μελετητική επεξεργασία αφορά τη σύλληψη ιδέας, έχει καθαρά θεωρητικό χαρακτήρα και θα εξετάσει τις δυνατότητες της υπόψη έκτασης, λειτουργώντας υπό νόμιμες προϋποθέσεις ως ενιαίας και συμβάλλοντας με την εφαρμογή της στην αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής μελέτης.
Οι μελετητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι προτάσεις τους θα πρέπει να είναι τεχνικά και οικονομικά ρεαλιστικές.

Η πλήρης προκήρυξη και τα αρχεία του φακέλου είναι διαθέσιμα στο δεξιό μέρος της παρούσας ιστοσελίδας.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 14/4/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 14/5/2021 και ώρα 14:00 !

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση παράτασης.

Στα ακόλουθα Links υπάρχουν τα έγγραφα του διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Φακέλου Φ.-1

Στοιχεία Φακέλου Φ.-2

Στοιχεία Φακέλου Φ.-3

Στοιχεία Φακέλου Φ.-4

Στοιχεία Φακέλου Φ.-5

Στοιχεία Φακέλου Φ.-6

Στον ακόλουθο φάκελο δίνονται διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ