Τίτλος Έργου:Λαογραφία,Κουλτούρα και Ιστορία της Μεσογείου.

Το έργο γεννήθηκε έχοντας ως σκοπό την ανάδειξη και την εμβάθυνση στις έντονες ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο όχθες της Μεσογείου. Ένα ταξίδι που ανακαλύπτει και συγκρίνει τις πολιτιστικές παραδόσεις, ήτοι τις θρησκευτικές και λαογραφικές παραδόσεις που έχουν τις ρίζες τους στις διάφορες τοπικές κοινότητες, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι μεταξύ τους σχέσεις και να δημιουργηθούν καρποφόρες συνεργασίες. Δύο φαινομενικά μακρινά θέματα, τα οποία ωστόσο μπορούν να συνδράμουν στην αξιοποίηση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και να την μετατρέψουν σε ένα  νέο ισχυρό σημείο αναφοράς για την τουριστική προσφορά της περιοχής της Μεσογείου.

Το Έργο επικεντρώνεται σε δύο κυρίως δράσεις. Αφενός εστιάζει στη μελέτη, και πιο συγκεκριμένα στην επαναφορά των παραδόσεων και των τόπων που είναι συνδεδεμένοι τόσο με τη θρησκεία (και ιδίως με τη χριστιανική-ορθόδοξη λατρεία) όσο και με τη λαογραφία (με ιδιαίτερη έμφαση στο καρναβάλι) στις περιοχές του Μπάρι, Μάλλιε, Πουτινιάνο, Κέρκυρας και Πάτρας. Αφετέρου επικεντρώνεται σε μια σειρά δράσεων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της «νέας» κληρονομιάς που ανέδειξε η εν λόγω μελέτη.

Η πρώτη φάση θα εστιάσει στην αναζήτηση και συλλογή των ιστορικών στοιχείων που συνδέονται με την ορθόδοξη λατρεία, με αφετηρία την πόλη του Μπάρι και φτάνοντας μέχρι τις όμορες ελληνικές περιοχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και με ποιο τρόπο οι παραδόσεις τις Απουλίας έχουν υποστεί αλλαγές και επιρροές από το εξωτερικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στους τόπους, στην αρχιτεκτονική και στις διαφορετικές καλλιτεχνικές μορφές που σχετίζονται με τη χριστιανική ορθόδοξη λατρεία και τις λαογραφικές εκδηλώσεις. Τελευταίος στόχος αυτής της μελέτης είναι ο καθορισμός των πολιτιστικών διαδρομών που συνδέουν τις δύο ακτές της Μεσογείου.

Στο πλαίσιο του έργου, οι προαναφερόμενες διαδρομές προωθούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό   επίπεδο, διαμέσου της συμμετοχής σε εκθέσεις και εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα. Αυτές οι κύριες δράσεις θα υποστηριχθούν και θα συνοδευθούν από περαιτέρω πρωτοβουλίες επικοινωνίας, διάδοσης και ελέγχου.

Οι Εταίροι του έργου
1.Περιφερειακή Αρχή της Απουλίας – Τμήμα Πολιτιστικών Αγαθών (επικεφαλής)
2.Δήμος του Μπάρι
3.Πανεπιστήμιο του Μπάρι
4.Δήμος του Πουτινιάνο
5.Δήμος του Μάλλιε
6.Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
7.Δήμος Κερκυραίων
8.Ιόνιο Πανεπιστήμιο