Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για αγορά οικοπέδου

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την Αγορά οικοπέδου ή οικοπέδων, τα οποία θα πρέπει να είναι όμορα και συνεχόμενα μεταξύ…

Continue ReadingΔιακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για αγορά οικοπέδου

Εξ’ αποστάσεως ανοιχτή διαδικτυακή εκπαίδευση νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) ως αναπτυξιακός βραχίονας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υλοποιεί το έργο «Εξ’ αποστάσεως ανοιχτή διαδικτυακή εκπαίδευση νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών», που αποτελεί τμήμα της πράξης «Εξειδικευμένες…

Continue ReadingΕξ’ αποστάσεως ανοιχτή διαδικτυακή εκπαίδευση νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών

Σχέδιο Δράσης του ΠΤΑ/ΠΔΕ για την Ισότητα των Φύλων

Σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, η ισότητα των φύλων : ▪ Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της επιρροής…

Continue ReadingΣχέδιο Δράσης του ΠΤΑ/ΠΔΕ για την Ισότητα των Φύλων

Διακήρυξη ηλεκτρονικoύ ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του ΠΤΑ/ΠΔΕ: «Υποστήριξη της Μονάδας B’ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη…

Continue ReadingΔιακήρυξη ηλεκτρονικoύ ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του ΠΤΑ/ΠΔΕ: «Υποστήριξη της Μονάδας B’ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Συνέδριο έργου CREATIVE@HUBs στην Πάτρα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης διοργανώνουν το τελικό συνέδριο του έργου CREATIVE@HUBs στην Πάτρα 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2023 στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών. Η…

Continue ReadingΣυνέδριο έργου CREATIVE@HUBs στην Πάτρα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Το ΠΤΑ/ΠΔΕ ανακοινώνει την υπ. αριθ. 2515/6-7-2023 πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Διερεύνηση της δυνατότητας επαναπλημμυρισμού και αξιοποίησης της αποξηρανθείσας λίμνης Μουριάς». H προθεσμία υποβολής προσφορών…

Continue ReadingΠρόσκληση υποβολής προσφορών

Παροχή διευκρίνησης επί της διακήρυξης 23PROC012452600 2023-04-06: “Εξειδικευμένες Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας”

Διευκρινίζεται ότι στην περιγραφή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό: 189232 της ανωτέρω διακήρυξης, εκ παραδρομής αναφέρεται στη παράγραφο 2.2.5: “ Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την…

Continue ReadingΠαροχή διευκρίνησης επί της διακήρυξης 23PROC012452600 2023-04-06: “Εξειδικευμένες Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας”

Διακήρυξη ηλεκτρονικoύ ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του ΠΤΑ/ΠΔΕ: «Εξειδικευμένες Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση…

Continue ReadingΔιακήρυξη ηλεκτρονικoύ ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του ΠΤΑ/ΠΔΕ: «Εξειδικευμένες Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»