Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 9 θέσεων για το έργο EPA

Το ΠΤΑ-ΠΔΕ ανακοινώνει την προκήρυξη του υπ. αριθ. 2109/11-9-2015 πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την…

Continue ReadingΠρομήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 9 θέσεων για το έργο EPA

Διευκρινήσεις σχετικά με την υπ. αρ. 1603/6-7-15 διακήρυξη του έργου GIFT

Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την από 06.07.2015 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1603) Διακήρυξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έργο GIFT 2.0.  ΠΡΟΣΟΧΗ: νέα ενημέρωση 17-7-2015, ώρα…

Continue ReadingΔιευκρινήσεις σχετικά με την υπ. αρ. 1603/6-7-15 διακήρυξη του έργου GIFT

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υπ. αριθ. 1603/6-7-15 διακήρυξη

Στο παρακάτω σύνδεσμο παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την από 06.07.2015 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1603) Διακήρυξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έργο GIFT 2.0. Διευκρινήσεις_GIFT_1603  

Continue ReadingΠαροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υπ. αριθ. 1603/6-7-15 διακήρυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο FOODING

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 1693 έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του έργου FOODING / Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές έως την 3-8-2015 στα γραφεία του…

Continue ReadingΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο FOODING

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο GIFT 2.0

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 1662 έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του έργου GIFT 2.0 / Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές έως την 31-7-2015 στα γραφεία…

Continue ReadingΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο GIFT 2.0

Διευκρινήσεις επί της αρ. 1603 προκήρυξης του έργου GIFT 2.0

Εκ παραδρομής στη σελίδα 43 της υπ. αριθ. 1603/6-7-2015 διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Παροχή Υπηρεσιών Προβολής, Διάχυσης & Οργάνωσης Εκδηλώσεων» στα πλαίσια του έργου «GIFT 2.0: “Greece – Italy…

Continue ReadingΔιευκρινήσεις επί της αρ. 1603 προκήρυξης του έργου GIFT 2.0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου ICE

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 1597 έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και τη δημιουργία ιστοτόπου/ιστοσελίδας και ανάπτυξη σταθμού πληροφόρησης (infokiosk) του έργου ICE / Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013.…

Continue ReadingΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου ICE

Προκήρυξη υπηρεσιών του έργου GIFT 2.0

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 1603 Απόφαση Προκήρυξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου GIFT 2.0 του προγράμματος Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013.…

Continue ReadingΠροκήρυξη υπηρεσιών του έργου GIFT 2.0