Διευθυντής ΠΤΑ/ΠΔΕ
Ονομ/νυμο Ιδιότητα Ειδικότητα
Τζομάκας Χρήστος Διευθυντής ΠΕ Πληροφορικής
ΤΜΗΜA 1: Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων
Ονομ/νυμο Ιδιότητα Ειδικότητα
Πετράκη Μαρία-Μαγδαληνή Προϊσταμένη ΠΕ Οικονομικού
Λαμπαδάρης Απόστολος ΠΕ Μηχανικών
Φραγκισκάτου Εριέτη ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού
ΤΜΗΜA 2: Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων
Ονομ/νυμο Ιδιότητα Ειδικότητα
Παπαχριστόπουλος Ευστάθιος Προϊστάμενος ΕΕ Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜA 3: Οικονομικών Υπηρεσιών
Ονομ/νυμο Ιδιότητα Ειδικότητα  
Σταυροπούλου Δήμητρα Προϊσταμένη ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Πανάς Κωνσταντίνος Αναπλ.Προϊστάμενος ΤΕ Οικονομικού
ΤΜΗΜA 4: Διοικητικών Υπηρεσιών
Ονομ/νυμο Ιδιότητα Ειδικότητα
Κουκουλομμάτη Αικατερίνη Προϊσταμένη ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Βγενόπουλος Ντίνος ΠΕ Διοικητικού  
Νομική Υπηρεσία
Ονομ/νυμο Ιδιότητα Ειδικότητα