18/09/2019, 1:44
Διευθυντής ΠΤΑ/ΠΔΕ
Ονομ/νυμο Ιδιότητα Ειδικότητα
Τζομάκας Χρήστος Διευθυντής ΠΕ Πληροφορικής
ΤΜΗΜA 1: Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων
Ονομ/νυμο Ιδιότητα Ειδικότητα
Πετράκη Μαρία-Μαγδαληνή Προϊσταμένη ΠΕ Οικονομικού
Λαμπαδάρης ΑΠόστολος ΠΕ Μηχανικών
Φραγκισκάτου Εριέτη ΔΕ
Διοικητικού-
Οικονομικού
ΤΜΗΜA 2: Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων
Ονομ/νυμο Ιδιότητα Ειδικότητα
Παπαχριστόπουλος Ευστάθιος Προϊστάμενος ΕΕ
Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜA 3: Οικονομικών Υπηρεσιών
Ονομ/νυμο Ιδιότητα Ειδικότητα
Σταυροπούλου Δήμητρα Προϊσταμένη ΠΕ
Διοικητικού-
Οικονομικού
Πανάς Κωνσταντίνος Αναπλ.Προϊστάμενος ΤΕ
Οικονομικού
ΤΜΗΜA 4: Διοικητικών Υπηρεσιών
Ονομ/νυμο Ιδιότητα Ειδικότητα
Κουκουλομμάτη Αικατερίνη Προϊσταμένη ΠΕ
Διοικητικού-
Οικονομικού
Βγενόπουλος Ντίνος ΠΕ
Διοικητικού
Νομική Υπηρεσία
Ονομ/νυμο Ιδιότητα Ειδικότητα Ε-mail
Close Menu