Διαδικασία Παραγωγής Βιοντίζελ

 

Σπορελαιουργείο:

από τους ελαιούχους σπόρους παράγεται φυτικό λάδι με συμπίεση ή/και εκχύλιση. Παράλληλα παράγεται «πίττα» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ζωοτροφή ή για παραγωγή βιοαερίου.

                                                                                                     

Ραφιναρία:

Το ανεπεξέργαστο λάδι περιέχει γόμες, ελεύθερα οξέα και κηρούς, που πρέπει να απομακρυνθούν πριν την διαδικασία της μετεστεροποίησης σε διαφορετικά στάδια. Ολικό ή μερικό ραφινάρισμα που μπορεί να γίνει στο ίδιο το σπορελαιουργείο ή στην μονάδα παραγωγής βιοντίζελ

 

Μετεστεροποίηση:

τα επεξεργασμένα έλαια οδηγούνται στην μονάδα μετεστεροποίησης. Τα λάδια (50-60 0C) αναμιγνύονται με μίγμα μεθανόλης/καυστικής σόδας (καταλύτης) και παράγεται ένα καινούργιο μίγμα (βιοντίζελ και γλυκερίνη).  Διαχωρίζουμε την γλυκερίνη (κατακάθεται λόγω διαφορετικού ειδικού βάρους) και καθαρίζουμε το βιοντήζελ (απομάκρυνση των διαφόρων υπολειμμάτων: σάπωνες, μεθανόλη, κλπ) συνήθως με έκπλυση.