Πλεονεκτήματα των βιοκαυσίμων

Ως προϊόντα ανανεώσιμων πηγών, τα βιοκαύσιμα είναι καθαρά, μη τοξικά και δεν περιέχουν ενώσεις επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Το πιο σημαντικό ίσως πλεονέκτημά τους είναι ότι κατά την καύση τους δεν αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το αέριο που δημιουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου που εκλύεται στην ατμόσφαιρα και αυτό διότι τα φυτά από τα οποία παράγουμε τα βιοκαύσιμα είχαν δεσμεύσει προηγουμένως με την διαδικασία της φωτοσύνθεσης αυτό το CO2 για να μεγαλώσουν. Επίσης τα ζωικά προϊόντα προέρχονται από κατανάλωση φυτικών προϊόντων.

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε για να τα παράγουμε, μπορούν να καλλιεργηθούν στους αγρούς μας και να απεξαρτηθούμε σε μεγάλο ποσοστό ενεργειακά από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Η χρήση αποβλήτων και υπολειμμάτων ως πρώτων υλών έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι με την αξιοποίηση για παραγωγή βιοκαυσίμων,  επιτυγχάνεται ασφαλής περιβαλλοντικά διαχείρισή τους.