Τι είναι τα βιοκαύσιμα

Ως βιοκαύσιμα χαρακτηρίζονται όλα τα στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα που προέρχονται από βιομάζα (ενεργειακές καλλιέργειες και υπολείμματα και απόβλητα αγροβιομηχανικών δραστηριοτήτων ή/και το οργανικό κλάσμα των αστικών απορριμμάτων). Τα πλέον διαδεδομένα είναι :

α) το βιοντίζελ που παράγεται από φυτικά έλαια και ζωϊκά λίπη με μία διαδικασία που ονομάζεται μετεστεροποίηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους υπάρχοντες πετρελαιοκινητήρες είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με το πετρέλαιο κίνησης.

β) η βιοαιθανόλη που παράγεται από φυτά σακχαρούχα, κυτταρινούχα και αμυλούχα με αλκοολική ζύμωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανάμιξη με την βενζίνη στους υπάρχοντες βενζινοκινητήρες μετά από ελάχιστες ή και καθόλου μετατροπές ανάλογα με την περιεκτικότητα του μίγματος.

γ) το βιοαέριο (κυρίως μεθάνιο) που παράγεται από την αναερόβια χώνευση της βιομάζας

δ) το βιο-υδρογόνο που παράγεται κυρίως από τη ζύμωση της βιομάζας

ε) τα προϊόντα πυρόλυσης και αεριοποίησης της βιομάζας