Βιοκαύσιμο

Πρώτη Ύλη

Απόδοση (κιλά/στρ.)

Απόδοση σε βιοκαύσιμο (κιλά/στρ.)

Απόδοση σε βιοκαύσιμο (λίτρα/στρ.)

Βιοντήζελ

Ηλίανθος

120 – 210

40 – 70

43 – 75

Ελαιοκράμβη

120 – 250

40 – 83

43 – 90

Βαμβάκι

120 – 160

17 – 23

18 – 25

Σόγια

160 - 240

27 - 41

29 - 44

Βιοαιθανόλη

Σιτάρι

150 – 800

36 – 190

45 – 240

Αραβόσιτος

900

213

270

Τεύτλα

6.000

475

600

Σόργο

7.000 – 10.000

553 - 790

675 - 900

Πηγή: ΚΑΠΕ