ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Για το Π.Τ.Α
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες
Επιχειρησιακά Προγράμματα
Οικονομικά Στοιχεία
Αποφάσεις ΔΣ
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι

 

Διαπεριφερειακό Συνέδριο Καινοτομίας

Πάτρα, 29-31 Μαρτίου 2004

(Υλικό Παρουσιάσεων Συνεδρίου)

 

Ευρωπαϊκά Δίκτυα Καινοτομίας
Καινοτόμες Δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Καινοτόμα Προγράμματα Ελληνικών Περιφερειών
Στρατηγικοί Τομείς: Transfer to Enterprises , Clusters , e-Health , e-Business , e-Government , Food , Tourism
   
 
© 2002-2004 Webadmin
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος