Έναρξη αιτήσεων για εργασία στο εξωτερικό

Ξεκίνησε η διαδιακασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κινητικότητας
ενηλίκων μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τριών χωρών του
εξωτερικού. Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2610-465830 και 2610-465859.

Τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στο ακόλουθο: link