Αιτήσεις για εργασία στο εξωτερικό

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την επίσημη έναρξη υποβολής αιτήσεων ενηλίκων (άνω των 50 ετών) για εργασία σε χώρες του εξωτερικού στο πλαίσιο του έργου BRAVE NEW WORK.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για όσους ενδιαφέρονται να εργασθούν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος κινητικότητας ενηλίκων BRAVE NEW WORK.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις istefanopoulou@ptapde.gr και pmitropoulou@ptapde.gr

Το έντυπο της αίτησης.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου. 

Πληροφορίες και λοιπές διευκρινίσεις δίνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στα τηλέφωνα 2610-465859 και 2610-465830 από 8:30 έως 14:30.