Αναζήτηση Εταίρου από την Επαρχεία της Κασέρτα (Ιταλία)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις έμμεσες ενέργειες του πολυετούς Κοινοτικού Προγράμματος για να καταστεί το ψηφιακό
περιεχόμενο στην Ευρώπη πιό προσιτό και εκμεταλλεύσιμο διευκολύνοντας τη δημιουργία και τη διάχυση των πληροφοριών,στις περιοχές του δημόσιου ενδιαφέροντος, σε Κοινοτικό επίπεδο”.(Πρόγραμμα eContentplus).

Καταληκτική ημ/νία: 19 Οκτωβρίου 2006

Επικοινωνία

Cyrille Maurin
Tηλ: +32 (0)2 503 5128
Φαξ: +32 (0)2 514 3455