Αναζήτηση Εταίρων: Δημόσια Υγεία, Δήμος Brent, Λονδίνο

Ο Δήμος Brent στο Λονδίνο, αναζητά εταίρους από άλλες πόλεις της ΕΕ για κατάθεση ενός προγράμματος στα πλαίσια του σχεδίου της ΕΕ για την Δημόσια Υγεία. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στη βελτίωση των παροχών υπηρεσιών του δήμου Brent σε θέματα όπως: κάπνισμα, ναρκωτικά και αλκοόλ, HIV/AIDS, διατροφή, ψυχική υγεία.

Association of London Government European Service

Επικοινωνία: Emma Watkins