Αναζήτηση εταίρων : ΜΚΟ από την Κρακοβία

Ο στόχος του προγράμματος είναι να καθιερώσει μια συνεργασία εκμάθησης μεταξύ πολιτιστικών οργάνων, με σκοπό την αύξηση της γνώσης στις διαφορετικές δυνατότητες συλλογής καεφαλαίων σε διαφορετικά προγράμματα.

Καταληκτική Ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2008

Περιγραφή Πρότασης

Επικοινωνία