Αναζήτηση εταίρων : Πανεπιστήμιο του Palermo

Το Πανεπιστήμιο του Palermo (Ιταλία) αναζητά συνεργάτες για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα που υποβάλλεται στο πλαίσιο του προγράμματος για τη Δημόσια Υγεία. Το πρόγραμμα σκοπεύει να
αξιολογήσει τη γενετική ποικιλομορφία των ιών του HIV-1 και των συσχετισμών τους ανάμεσα στους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον  ιό HIV-1.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων : 21 Μαΐου 2007

Πληροφορίες www.upi-tecla.eu

Ιδέα προγράμματος