Αναζήτηση Εταίρων : Πρόγραμμα για την Υγεία

Η Επαρχία της Caserta (Ιταλία) αναζητά εταίρους για συμμετοχή σε πρόταση στα πλαίσια του προγράμματος για τη Δημόσια Υγεία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων : 21 Μαΐου 2007

http://www.upi-tecla.eu