Αναζήτηση Εταίρων : Πρόγραμμα Πολιτισμός 2007

Η Επαρχία της Reggio Emilia αναζητά εταίρους στα πλαίσια του προγράμματος Πολιτισμός 2007. Το πρόγραμμα-LANDSCAPITAL-έχει ως στόχο να προωθήσει την πολιτιστική συνείδηση σε θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση τοπίων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων : 31 Οκτωβρίου 2007.

Landscapital-faqs

URL: Biennale del Paesaggio