Αναζήτηση εταίρων

Αναζήτηση συνεργατών για το πρόγραμμα η Πολιτιστική Ποικιλία ως Κοινή Κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των Σχολικών Προγραμμάτων Comenius για το νέο πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP).

Πληροφορίες