Αναζήτηση εταίρων

Η Πόλη της Στοκχόλμης σε συνεργασία με το Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Στοκχόλμης, αναζητά εταίρους για το πρόγραμμα “Climate neutral urban districts in Europe” Interreg IVC.

Επικοινωνία 

Περιγραφή πρότασης