Αναζήτηση εταίρων “OPEN DAYS 2007”

Η Επιτροπή των Περιφερειών προσκαλεί τις Περιφέριες και τις Πόλεις να συμμετάσχουν ως εταίροι στην “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων: OPEN DAYS 2007”

Καταληκτική Ημ/νια: 14/02/2007, 12.00μμ.

Παρουσίαση power-point 

Φόρμα Αίτησης

Πληροφορίες 

Επικοινωνία