Αναζήτηση συνεργασιών από Κεντρο Υγείας Γυναικών

Το Κέντρο Υγείας Γυναικών ‘Derry Well Woman’,επιδιώκει συνεργασίες με άλλες παρόμοιες οργανώσεις στην Ευρώπη στους τομείς: Εργασία & Υγεία της γυναίκας,
Διασυνοριακή Διεθνής Υγεία, εργασία για τη μείωση των ανισοτήτων/αποκλεισμών. Σκοπός των συνεργασιών θα είναι: να προσκαλέσει τις ομάδες σε μια διεθνή διάσκεψη Υγείας για τις γυναίκες που προγραμματίζεται για το Κέντρο ‘Derry Well Woman’ στη Βόρεια Ιρλανδία, τον Απρίλιο του 2008, επίσης, να συζητήσει τη δυνατότητα της επίσημης ένωσης που λειτουργεί και να διατηρήσει τις άτυπες, τρέχουσες συνδέσεις για τη διανομή των πληροφοριών και την εμπειρία μεταξύ των προγραμμάτων.

Tηλ: +44 28 71 360777
Fax: +44 28 71 370103

Επικοινωνία