Ανακοίνωση ανοικτού διαγωνισμού για το έργο MEDCYCLETOUR

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας 2 και 4 του ευρωπαϊκού έργου MEDCYCLETOUR του προγράμματος Interreg Med 2014-2020.
Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού