Ανακοίνωση αποτελέσματος διαγωνισμού ιδεών για τη Λίμνη Τριχωνίδα

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οτι ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ιδεών για την στρατηγική χωροταξική ανάπτυξης της περιοχής της Λίμνης Τριχωνίδας. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος.

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες με κωδικό σήμανσης 33258936ΝΚ, ΚΜ86263111, 04041506EV των οποίων τα στοιχεία δεν ταυτοποίθηκαν από την κριτική επιτροπή να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία για την κοινοποίηση των πρακτικών της επιτροπής.