Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τον ΠΠΚ-ΠΔΕ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τις προτεινόμενες δράσεις του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας, μετά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων των φορέων.