Ανακοίνωση προκήρυξης για την προμήθεια πινακίδων πληροφόρησης του έργου EPA

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 2905/11-11-2015 απόφαση προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης στο Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου EPA του προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 26-11-2015.

Κατεβάστε εδώ την πλήρη προκήρυξη