Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού του ΠΤΑ-ΠΔΕ

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 1/2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση.