Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων

Ανάρτηση της υπ. αριθ. ΣΜΕ 2/2017 ανακοίνωσης σχετικά με την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων του ΠΤΑ-ΠΔΕ.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη ανακοίνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η 12/6/2017.

ΣΜΕ 2/2017.