Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού του έργου FOODING

To ΠΤΑ-ΠΔΕ ανακοινώνει την υπ. αριθ. 2501 προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών Προβολής και διάχυσης” του έργου FOODING (GREECE-ITALY 2007-2013).

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 4-11-2015 και ώρα 15:00 στην έδρα του ΠΤΑ.

Κατεβάστε στο ακόλουθο σύνδεσμο την προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2501_FOODING