Ανακοίνωση ΣΜΕ3/2017 για το έργο MEDCYCLETOUR

Ανακοινώθηκε η αρ. ΣΜΕ 3/2017 Ανακοίνωση του ΠΤΑ-ΠΔΕ για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση του έργου MEDCYCLETOUR.

Δείτε εδώ την αναλυτική ανακοίνωση.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 31-8-2017.