Ανακοίνωση σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη των OPEN DAYS 2006

Οι ενδιαφερόμενοι δημοσιογράφοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη Γραμματεία των OPEN DAYS προκειμένου να πιστοποιήσουν τη συμμετοχή τους στα OPEN DAYS 2006. Με την εγγραφή τους μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματά τους για την ελεύθερη χρήση των εγκαταστάσεων/Open Days TV studio των OPEN DAYS στην Υπεύθυνη Τύπου, Simona Pilko (Τηλ: +32-02-2822532). Τα έξοδα (μεταφορικά και διαμονής) ΔΕΝ θα καλυφθούν από την ΕτΠ, αλλά θα βαρύνουν τους ίδιους τους δημοσιογράφους.