ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ιδεών με απονομή βραβείων στο πλαίσιο της στρατηγικής χωροταξικής ανάπτυξης της περιοχής του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου (Τεχνητή Λίμνη Αστερίου).
Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τα έγγραφα της προκήρυξης.

Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Φάκελος Διαγωνισμού (σύντομος)