Αποτελέσματα της ΣΜΕ 1/2014 για το έργο PPP4Broadband

Αναρτήθηκαν σήμερα οι πίνακες κατάταξης της ΣΜΕ 1/2014 για το έργο PPP4Broadband.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα για την ειδικότητα 106 (ΠΕ Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής) και εδώ τα αποτελέσματα για την ειδικότητα 107 (ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης).