Αρχεία φακέλου διαγωνισμού φράγματος Πείρου – Παραπείρου

Σε απάντηση τιθέντων ερωτημάτων – αιτημάτων ενδιαφερομένων σας γνωρίζουμε οτι ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού ιδεών με απονομή βραβείων για το φράγμα Πείρου-Παραπείρου (τεχνητή λίμνη Αστερίου) θα βρίσκεται για λίγες ημέρες διαθέσιμος στο ακόλουθο σύνδεσμο (λόγω μεγέθους του αρχείου): link

Επιπλέον σας ενημερώνουμε οτι έχει δημιουργηθεί σχετική ιστοσελίδα για το διαγωνισμό στον ιστότοπο: link