Δελτίο Τύπου έργου PROMPT

Τo Ευρωπαϊκό Έργο PRoMPt στα πλαίσια της 6ης Συνάντησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου και της 5ης Aσκησης Ετοιμότητας στην κατάσβεση πυρκαγιών στην Ιταλία.

Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου.