Δελτίο Τύπου Έργου PRoMPt

Σ. Σπυρίδων :  Ευκαιρία για μια αποτελεσματική Ευρωπαϊκή συνεργασία στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στις δασικές περιοχές.

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το έργο «PRoMPt : Proactive Human Response to Wildfires Outbreak – Measure and Prepare for it» για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος  INTERREG IVC και το οποίο αφορά στην ολοκλήρωση της Στρατηγικής του Γκέτεμποργκ διαμέσου μιας στενότερης και αποτελεσματικότερης Συνεργασίας των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στην Ε.Ε. με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών αμέσως μετά την εκδήλωσή τους στις πολύ ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι οι δασικές.

Αναλυτικά το δελτίου τύπου εδώ.

Η πρόσκληση της ημερίδας και η αντζέντα εδώ.