Δελτίο Τύπου (11-3-2005)

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει σε διαπεριφερειακό πρόγραμμα συνεργασίας για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών προστασίας δεδομένων σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου.