Δημόσια Διαβούλευση : προετοιμασία Ημερήσιας Διάταξης για έναν βιώσιμο και ανταγ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί με δημόσια διαβούλευση την προετοιμασία Ημερήσιας Διάταξης για έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό τουρισμό.

Για αναλυτικές πληροφορίες

Η Έκθεση της TSG είναι διαθέσιμη : EN IT LT PT FR

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλωσσικές εκδόσεις : EN FR DE IT EL ES PL PT

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή μέχρι τις 14 Ιουνίου 2007

Για ερωτήσεις