Δημόσια Υγεία- Ιταλία

Η επαρχία του Ρόβιγκο θα επιθυμούσε να συμμετάσχει σε πρόγραμμα στα πλαίσια της κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008) υπό τον στόχο 1.

Περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με:
κα. Antonella Verza
Tηλ.: +39 0425 386141
Φαξ: +39 0425 386140