Διάσκεψη για τον Τουρισμό

Ημερομηνία : 26 και 27 Νοεμβρίου 2007

Τόπος : Castiglione del Lago, Περιφέρεια της Umbria,Ιταλία

Το Ίδρυμα ANCI IDEALI διοργανώνει Διάσκεψη προκειμένου να σας ενημερώσει για τον βιώσιμο τουρισμό στην Ευρώπη με στόχο να δημιουργηθούν νέες συνεργασίες.

Ημερήσια Διάταξη

Εγγραφή

www.ideali.be