Διάσκεψη στρογγυλής τραπέζης: Τοπική οικονομία & Προστατευόμενες Περιοχές

Ο στόχος των διοργανωτών (Περιφέρεια της Νότιας Βοημίας, Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο Pilsen, Αντιπροσωπεία του Ελεύθερου Κράτους της Βαυαρίας στην ΕΕ,Γραφείο Σύνδεσμος της ?νω Αυστρίας στην ΕΕ) είναι να συγκεντρώσουν τους εμπειρογνώμονες και αντιπροσώπους σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό, Περιφερειακό και Δημοτικό επίπεδο από τους τομείς περιβαλλοντικής και περιφερειακής ανάπτυξης και να θέσουν ένα απλό ερώτημα: “Δεν είναι καιρός χρόνος για μια κοινή
προσέγγιση;”

Τόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Ημ/νια: 27/03/2007

Πληροφορίες 

Επικοινωνία 

Reply form_Workshop

Programm_Workshop