Διαγωνισμός ιδεών με απονομή βραβείων για Μουσείο Πατρών

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο «Μελέτη Ενοποίησης σημείων ενδιαφέροντος και ανάπλαση της περιοχής πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών».

Δείτε εδώ την περίληψη προκήρυξης.

Η ιστοσελίδα του διαγωνισμού βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: link