Διαγωνισμός Καινοτόμων Ιδεών στην Αγροδιατροφή

Αναρτήθηκε σήμερα 22/11/2018 στην ιστοσελίδα του έργου AGROINNOECO (www.agroinnoeco.eu) η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων – καινοτόμων ιδεών στον τομέα της Αγροδιατροφής.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται ταυτόχρονα και στις 4 περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο AGROINNOECO, δηλαδή σε Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ελλάδα (Δυτική Ελλάδα). Το έργο έχει ως συντονιστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, ενώ από την Δυτική Ελλάδα συμμετέχουν επίσης το Επιμελητήριο Αχαΐας και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του έργου (www.agroinnoeco.eu). Η φόρμα συμμετοχής είναι στα Αγγλικά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 13/12/2018 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα email: ctzomakas@ptapde.gr, spapaxristopoulos@ptapde.gr