Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για τη μίσθωση ακινήτου

Πατήστε εδώ για τη σχετική διακήρυξη.