Διαρθρωτικά Ταμεία 2007-2013

Μετά από πρόσφατη συνεδρία για τα Διαρθρωτικά Ταμεία κατά την περίοδο 2007-2013, παρουσιάζονται τρεις σχετικές παρουσιάσεις:

  • Τα Ευρωπαϊκά ταμεία 2007-2013 (επεξήγηση των αλλαγών σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο)
  • Αναλυτική παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
  • Αναλυτική παρουσίαση της πρωτοβουλίας για την Ανάπτυξη της Τοπικής Απασχόλησης

Κατεβάστε εδώ τις παρουσιάσεις.