Διεθνές Συνέδριο ‘Στις πηγές της γνώσης’

Η Ένωση των Φινλανδικών Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών και η πόλη του Ελσίνκι συνδιοργανώνουν μαζί με την Επιτροπή
των Περιφερειών της ΕΕ, συνέδριο σχετικά με τη βασική εκπαίδευση από την προοπτική της ανταγωνιστικότητας και της δημιουργικότητας των περιφερειών και των πόλεων. Το συνέδριο έχει να κάνει με τις εκπαιδευτικές μεθόδους παράδοσης και εκμάθησης στα κράτη μέλη της ΕΕ, και επίσης με τα αποτελέσματα της μελέτης της Πίζας.

Τόπος διεξαγωγής: Ελσίνκι, Φινλανδία

Ημ/νια:  28-29 Σεπτεμβρίου 2006

Ημερήσια Διάταξη

Σύνδεσμος